Regulamin

Regulamin

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Korzystając ze strony internetowejwww.kluczdopiekna.com użytkownik dokonuje akceptacji warunków korzystania ze Strony, zwanych dalej „Regulaminem” oraz zobowiązaniem do ich przestrzegania. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI przed rozpoczęciem korzystania ze Strony. Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu i POLITYKI PRYWATNOŚCI oraz zobowiązaniem do ich przestrzegania. W przypadku braku zgody na te postanowienia, prosimy o powstrzymanie się od korzystania ze Strony i świadczonych na niej usług.

2. Strona administrowana jest przez Netgo sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach 40-017, adres: ul.Graniczna 29, nr NIP: 9542783210, nr REGON: 368529155, Adres e-mail: biuro@netgo.pl (dalej jako „Strona”).

2. DOSTĘP DO STRONY I USŁUG

1. Dostęp do Strony jest nieodpłatny

2. Dostęp do Strony jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet. Dla korzystania z usług Strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci Internet, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

3. Następujące usługi świadczone są drogą elektroniczną na Stronie:

a. usługa polegająca na prezentowaniu informacji dotyczących usług produktów i usług oferowanych przez Klucz do piękna sp. z o.o.. Informacje te nie stanowią jednak oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz co najwyżej zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 kodeksu cywilnego),

b. usługa polegająca na udostępnianiu formularza, za pomocą którego użytkownik może składać Klucz do piękna sp. z o.o..

c. usługa polegająca na wysyłaniu użytkownikowi informacji, lecz nie ofert w rozumieniu kodeksu cywilnego, o nowych produktach i usługach Klucz do piękna sp. z o.o. na adres e-mail podany przez użytkownika.

3. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Z wyłączeniem treści umieszczanych na stronie przez użytkowników, prawa do treści będących częścią lub wyświetlonych na Stronie przysługują Klucz do piękna sp. z o.o.. Treści te, w szczególności utwory graficzne i słowne, są chronione prawami autorskimi.  Logo oraz nazwa Serwisu należą do Klucz do piękna sp. z o.o. i są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Prawa do innych nazwy produktów, znaków towarowych, firmy i loga przysługują ich właścicielom. Modyfikowanie papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek treści wydrukowanych lub pobranych ze Strony oraz używanie ilustracji, fotografii, sekwencji video lub dźwiękowych lub grafiki oddzielnie od towarzyszącego im tekstu jest zabronione. Użytkownik nie może wykorzystywać żadnej zamieszczonej na Stronie treści, ani w całości ani w części, ani w formie oryginalnej ani w formie opracowania, do celów komercyjnych. Użytkownik nie może również w inny sposób dystrybuować, zmieniać, ponownie wykorzystywać lub umieszczać na innych stronach jakiejkolwiek części Strony bez naszej zgody. Jeśli użytkownik wydrukuje, skopiuje lub pobierze jakąkolwiek część Strony z naruszeniem niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jego prawo do korzystania ze Stron wygaśnie ze skutkiem natychmiastowym, zaś użytkownik będzie musiał, zwrócić lub zniszczyć wszystkie wykonane kopie treści. 

4.  ZMIANY NASTRONIE

Netgo jest uprawniony do aktualizowania Strony i do dowolnej zmiany jej treści w każdej chwili. Jeśli zajdzie potrzeba, Netgo jest uprawniony do zawieszenia dostępu do Strony lub zamknięcia jej na czas nieokreślony. W związku z aktualizacją lub brakiem aktualizacji Strony albo innymi zmianami Strony, użytkownik nie jest uprawniony do występowania w stosunku do Klucz do piękna sp. z o.o. z jakimikolwiek roszczeniami, z wyłączeniem naruszenia przez Klucz do piękna sp. z o.o. przepisów powszechnie obowiązujących.

5. ZASTRZEŻENIE CO DO TREŚCI

Treści zamieszczanych na Stronie nie należy traktować jako źródła profesjonalnej wiedzy. 

6. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU I ODWIEDZANIE NASZEJ STRONY

Netgo dokłada należytej staranności w celu ochrony prywatności użytkownika, a użytkownik jest zobowiązany do stosowania się do POLITYKI PRYWATNOŚCI. Korzystając ze Strony użytkownik wyraża zgodę na POLITYKĘ PRYWATNOŚCI oraz na przetwarzanie danych w określony w niej sposób, a także zobowiązuje, że wszystkie podawane przez niego informacje będą prawdziwe.  

7. WIRUSY, WŁAMANIA I INNE NARUSZENIA

Zabrania się wprowadzania na Stronę wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są technologicznie szkodliwe, jak również podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony, serwera na którym jest przechowywana lub jakiegokolwiek innego serwera, komputera lub bazy danych związanych ze Stroną.

Formularz kontaktowy